Functies

Welke kant ga jij op?

De IT is een enorm brede en dynamische sector om in te werken. Binnen de IT bestaan er tal van functies, maar om je een indruk te geven van de verschillende richtingen in de IT lichten we er een aantal voor je toe, namelijk: informatieanalist, systeemontwikkelaar, tester, functioneel beheerder, applicatiebeheerder en junior projectleider. Deze zes functies zijn tevens ook de ontwikkelrichtingen waarin je je kunt specialiseren tijdens de Calco MasterClass®.

Informatieanalist

Als informatieanalist breng je de wensen en eisen van de gebruikersorganisatie in kaart. Dit doe je met betrekking tot de te ontwikkelen informatiesystemen ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Ook het in kaart brengen van de gebruikersorganisatie op het gebied van processen en informatiestromen valt onder jouw verantwoordelijkheid als informatieanalist. Ben je informatieanalist binnen de Calco MasterClass®, dan maak je deel uit van een projectteam, waarbij je in nauw overleg met de verschillende belanghebbenden in kaart brengt welke wensen en eisen er zijn ten aanzien van het te ontwikkelen informatiesysteem. Hierbij ben je kritisch, nauwkeurig en volledig, terwijl je tevens de technische haalbaarheid van de gevraagde oplossingen beoordeelt.

Lees Josse zijn blog over een soortgelijke functie hier.

Systeemontwikkelaar

Als systeemontwikkelaar maak en onderhoud je programma's, interfaces en koppelingen met databases ten behoeve van de informatiesystemen bij onze opdrachtgevers. Je werkt hierbij op basis van requirements/functionele specificaties en levert kwalitatief goede software. Als systeemontwikkelaar binnen de Calco MasterClass® werk je aan bestaande applicaties (fouten en problemen oplossen, onderhoud en vernieuwing) of ontwikkel je nieuwe applicaties. Je bent als systeemontwikkelaar vaak onderdeel van een team van systeemontwikkelaars, waarbij je in opdracht van de beheerafdeling of in projectverband je werkzaamheden uitvoert. Je maakt deel uit van de IT-organisatie, maar staat (al dan niet via analisten of ontwerpers) in nauw contact met de gebruikersorganisatie om te leveren volgens verwachtingen van de gebruikers.

Lees de blog van Ralf over zijn ervaringen als C++ ontwikkelaar.

Tester

Als tester ben je verantwoordelijk voor het vaststellen van de kwaliteit van de opgeleverde producten en het leveren van advies over de implementatie van deze producten. Hierbij ben je vaak al in het voortraject (analyse, ontwerp) betrokken bij de ontwikkeling van het informatiesysteem, aangezien je met je kritische blik kunt helpen bij het maken van de juiste keuzes. Als tester binnen de Calco MasterClass® maak je deel uit van een projectteam, waarbij je in nauw overleg met de teamleden invulling geeft aan jouw rol. Daarnaast heb je contact met de gebruikersorganisatie om vast te stellen waar het zwaartepunt van de testactiviteiten zal moeten liggen. Uiteindelijk zorg je met een kritische blik en nauwkeurige werkwijze voor een goed inzicht in de kwaliteit van verschillende producten.

Benieuwd naar deze functie? Lees de blog van Jorike over haar ervaringen als tester.

Functioneel beheerder

Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van informatiesystemen, die de bedrijfsprocessen bij onze opdrachtgevers ondersteunen. Je fungeert als contactpunt tussen gebruikers en ICT-organisatie, waarbij je zorgdraagt voor het blijven functioneren van de informatiesystemen, alsmede het verder ontwikkelen van deze systemen op basis van de ontwikkelende behoefte van de gebruikersorganisatie.

Binnen de MasterClass maak je als functioneel beheerder doorgaans deel uit van een team met andere functioneel beheerders en heb je één of meer informatiesystemen onder jouw hoede. Je ontwikkelt een goed inzicht in de gebruikersorganisatie en de bedrijfsprocessen, maar ook in de achterliggende ondersteunende informatiesystemen. Je werk bestaat enerzijds uit het leveren van ondersteuning bij het gebruik van de informatiesystemen (vragen beantwoorden, opleiding geven, configureren, autorisaties wijzigen) en anderzijds uit het ontwikkelen van de informatiesystemen (analyse van de vraag van gebruikers, ondersteunen in ontwerptraject, acceptatie, communicatie en implementatie van de wijziging).

Applicatiebeheerder

Als applicatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor het beheer van applicaties die worden gebruikt bij onze opdrachtgevers. Je fungeert als contactpunt voor de gebruikersorganisatie (al dan niet via de functioneel beheerder), waarbij je zorgdraagt voor het blijven functioneren van de applicaties alsmede het verder ontwikkelen hiervan op basis van de ontwikkelende behoefte van de gebruikersorganisatie. 

Ga je binnen de Calco MasterClass® aan de slag als applicatiebeheerder, dan maak je veelal deel uit van een team van applicatiebeheerders en heb je één of meer applicaties onder jouw hoede. Je ontwikkelt een goed inzicht in de gebruikersorganisatie en de bedrijfsprocessen, maar ook in de achterliggende ondersteunende informatiesystemen als onderdeel van het complete IT-landschap van de opdrachtgever. Je werk bestaat enerzijds uit het analyseren en (laten) oplossen van problemen en anderzijds uit het aanpassen van applicaties op basis van de behoefte van de gebruikersorganisatie. Hierbij worden afhankelijk van de situatie activiteiten uitgevoerd op het gebied van analyse, ontwerp, systeemontwikkeling en testen.

Meer weten over deze functie? Lees dan de blog van Corine, waarin ze vertelt over haar functie als technisch applicatiebeheerder.

Junior Projectleider

Als junior projectleider ben je (gedelegeerd) verantwoordelijk voor de uitvoering van projecten met een IT-raakvlak. Afhankelijk van de situatie ondersteun je de projectleider in het realiseren van doelstellingen of krijg je zelf de verantwoordelijkheid voor het realiseren van (afgeleide) doelstellingen. Je vervult een coördinerende rol, waarbij je je eventueel verdiept in één of meer (technische) gebieden. 

Ben je junior projectleider binnen de Calco MasterClass®, dan maak je deel uit van een projectteam, waarbij je medeverantwoordelijk bent voor het slagen van het project. Je bent onderdeel van de IT-organisatie, maar staat in nauw contact met de gebruikersorganisatie / opdrachtgever: enerzijds ten behoeve van inhoudelijke afstemming, anderzijds ten behoeve van communicatie en rapportage met betrekking tot (de realisatie van) plannen.

Lees de blog van Stefan over zijn ervaringen als Projectleider.

Benieuwd wat onze trainees dagelijks doen? Lees het in hun blogs.