Werken in een multiculturele omgeving, deel 2

Naar overzicht

In mijn vorige blog heb ik het een en ander geschreven over de kans die je in de IT krijgt om met veel verschillende mensen met verschillende (studie)achtergronden en nationaliteiten te werken. Ik schreef daarin dat ik dit zeer plezierig vind, maar dat dat ook zorgt voor de nodige uitdagingen. Naar aanleiding van de blog heb ik een aantal reacties gekregen met de vraag daarin iets meer te vertellen over mijn ervaringen met betrekking tot werken in het buitenland in het algemeen, en over de uitdagingen die meekomen met het werken met andere nationaliteiten.

Vraag 1: ik wil ook in het buitenland werken. Kan dat als ik het traineeship bij Calco ga volgen?

Ja, er zijn zeker mogelijkheden. Je moet je alleen wel bedenken dat het aantal opdrachtgevers dat iemand naar het buitenland wil sturen beperkt is. Het is dus niet zo dat iedereen naar het buitenland kan. Als je hierin geïnteresseerd bent, zou ik het niet nalaten om deze ambitie bij Calco en bij je toekomstige opdrachtgever kenbaar te maken.

Vraag 2: kan je iets meer vertellen over de verschillen tussen de Duitse en de Nederlandse werkcultuur?

Het grootste verschil is dat er in Duitsland meer afstand tussen de mensen is. Zo gaan collega’s minder snel op vriendschappelijke voet met elkaar om en heb je er te maken met het welbekende ‘Siezen’ en ‘Duzen’ (vousvoyeren en tutoyeren). Dat laatste blijft moeilijk, maar gelukkig wordt er bij Nederlanders niet zwaar aan getild als daar een fout mee wordt gemaakt. De Duitsers weten dat Nederlanders zeer informeel met elkaar omgaan. Dat er veel waarde aan hiërarchie wordt gehecht merk je ook in projecten en op de werkvloer, het is niet de bedoeling dat je allerlei dingen gaat regelen zonder dat je leidinggevende daarvan (op zijn minst ter kennisgeving) van op te hoogte is gesteld.

Vraag 3: kun je wat meer vertellen over verschillen tussen de verschillende culturen op de werkvloer? Heb je misschien een praktijkvoorbeeld?

Een duidelijk voorbeeld dat ik kan geven is hoe mensen uit verschillende culturen een andere betekenis toekennen aan bepaalde woorden. Je kan hierbij denken aan woorden als ‘moeten’, ‘zo snel mogelijk’ en ‘prioriteit’. Bijvoorbeeld, als een Nederlandse of Duitse manager zegt: ‘dit is belangrijk, het moet zo snel mogelijk af’, dan weet je dat het een goed plan is om je andere werk even neer te leggen en eerst te werken aan hetgene dat ‘zo snel mogelijk’ af moet zijn. Veel andere culturen hechten echter niet zo veel waarde aan dat soort woorden. Zo kan je aan een Indiër beter vragen om iets aan het eind van de dag of aan het eind van de week op te leveren, want hij heeft nog veel meer werk dat ‘zo snel mogelijk’ af moet zijn. Een ander voorbeeld is hoe Britten op een hoffelijke manier een antwoord kunnen geven, waarbij je even goed moet nadenken wat er wordt bedoeld. Als een Brit in een vergadering zegt ‘Could we consider some other options?’, betekent dit dat diegene ontevreden is met wat er op tafel ligt en ontevreden gaat zijn als er geen veranderingen worden aangebracht.

Onze opdrachtgevers