Wat doet een Business Analist?

Naar overzicht

Inmiddels ben ik alweer meer dan een jaar als Business Analist ingezet bij ABN AMRO, op een ontzettend leuke opdracht. Het eerste jaar stond voornamelijk in het teken van opleiding, om vervolgens begin januari 2015 naar Frankfurt te verhuizen en daar aan de slag te gaan bij de Duitse tak van de bank, Bethmann Bank genaamd.

Bij ABN AMRO werk ik bij het bedrijfsonderdeel Private Banking. Private Banking is het bankonderdeel waar het vermogen van welgestelde klanten wordt beheerd. Het programma dat wij ontwikkelen helpt de bankiers om dit zo goed mogelijk te doen. Oorspronkelijk is het programma een tool om de (aandelen)portefeuilles van klanten bij te houden en voor deze klanten performance en overzichtsrapportages uit te draaien. De ontwikkelaar levert het geraamte van dit programma aan zijn klanten, waarna de afnemer het naar eigen smaak en wensen verder kan ontwikkelen. Hierdoor kan de afnemer ervoor zorgen dat het uiteindelijk aan alle wensen kan voldoen. Inmiddels is het programma aan alle kanten verder uitgebouwd en wordt het voor veel meer functies gebruikt dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was.

Wellicht vraag je je nu af wat een Business Analist precies doet en waarom het nodig is om die werkzaamheden in het buitenland uit te voeren. Een Business Analist is iemand die verantwoordelijk is voor het voorzien en vertalen van behoeften van gebruikers naar IT oplossingen. Dit betekent dus dat de kern van de werkzaamheden bestaat uit het uitzoeken hoe gebruikers omgaan met de software en waar de verbeterpunten liggen. Het werkt veruit het beste om dit lokaal te doen. Contact via e-mail en telefoon kan namelijk lang goed gaan, maar op een gegeven moment zullen er kleine of grote misverstanden ontstaan. Hoe later in een project deze misverstanden worden ontdekt, hoe meer geld het kost om deze te herstellen. Kort gezegd, het is belangrijk om bij de ontwikkeling van een IT-oplossing iemand te hebben die dicht bij de gebruikers staat.

Wil je meer weten over mijn werkzaamheden of het ontwikkelingstraject bij Calco? Stuur me dan een berichtje op Twitter (@Josse_Calco) of LinkedIn!

Onze opdrachtgevers