Stilstand is achteruitgang

Naar overzicht

Iedereen heeft er noodgedwongen wel eens mee te maken: stilstand. In de file, op je werk of wat betreft persoonlijke ontwikkeling. Vanwege het feit dat stilstand achteruitgang is, zeker in de IT, proberen we dit zo veel mogelijk te voorkomen. Echter, je ontkomt er niet altijd aan.

Zo sta ik weer eens stil in het verkeersinfarct dat ‘de ring van Utrecht’ heet. Onaangenaam, maar wel een mooi moment om na te denken over het afgelopen jaar. In mijn vorige blog schreef ik over mijn (hectische) beginperiode. Ondertussen is mijn eerste jaar als accountmanager verstreken en heb ik tevens de jaarevaluatie van mijn juniorperiode gehad. Hoewel het in mijn geval een prettig gesprek is geworden gericht op de toekomst, wordt er van weerskanten wél ‘uitgesproken’ de komende periode met elkaar verder te gaan. Dat is toch een belangrijk moment om even bij stil te staan!

Laat ik beginnen met aangeven dat het fijn is dat Calco er alles aan doet om stilstand te voorkomen. Dat begint in mijn ogen al bij de communicatie en uitstraling van de organisatie. Niet voor niets is het de missie van Calco om ‘mens en organisatie uit te dagen oneindig te groeien’. Vervolgens is het zaak om dit soort communicatie ook daadwerkelijk te incorporeren in de dagelijkse gang van zaken. Het is goed om te merken dat Calco daarin daad bij woord voegt. Op facilitair gebied (zo zijn er laatst 22 nieuwe auto’s geleverd voor de Trainee’s, mocht ik in het afgelopen jaar plaatsnemen in een nieuwe bolide en heeft men Surfaces in bruikleen om flexibel te kunnen werken), maar ook qua ontwikkeling. Tekenend daarvoor was de hoeveelheid cursussen die de accountmanagers hebben mogen volgen. Sales-gerelateerd, maar ook op inhoudelijk gebied. Van avondcursussen ‘resultaatgericht beïnvloeden’ en uitgebreide trainingen over het gehele salestraject tijdens werkuren tot aan workshops ‘scripten met PowerShell’;  de mogelijkheden waren eindeloos. Voor de organisatie Calco resulteert dat in een groei naar 400+ medewerkers (en een stijging van het aantal leaseauto’s met 45%). Voor mij als mens betekent het persoonlijke ontwikkeling in mijn vakgebied. 

"Ik weet in ieder geval zeker dat ik de komende periode niet voor stilstand hoef te vrezen"

Het is voor mij onmogelijk om hier een gedetailleerde uiteenzetting te maken van wat ik in het afgelopen jaar allemaal heb geleerd. Simpelweg omdat niemand een blog van vijf A-viertjes wil lezen. Wat ik er wel graag uit zou willen lichten is de manier waarop ik nu een gesprek in ga ten opzichte van een jaar geleden, omdat ik dat het meest waardevolle leermoment vind. Waar ik eerder nog wat twijfelachtig was en vond dat ik verantwoordelijk was om het gesprek boeiend te laten verlopen, ben ik er nu van overtuigd een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn. Deze realisatie helpt mij bij alle facetten van de rol van accountmanager. In mijn ogen ben je samen verantwoordelijk voor het gesprek. Als de andere partij in een dialoog er geen zin in heeft, dan wordt het toch niks. Dus laat ik nu ook wel eens oncomfortabele stiltes vallen. En dan is het maar een keer een raar of saai gesprek. Soit.

Natuurlijk komt dit soort kennis door ervaring. Echter, de vele trainingen die ik heb mogen genieten hebben zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling en daar ben ik de organisatie zeer dankbaar voor. ‘Oneindige groei’ impliceert ook dat ik in ieder geval de komende periode nog veel mag verwachten op dat gebied. Uiteraard ben je daar zelf verantwoordelijk voor, maar mijn verwachting is dat daar op alle mogelijke manieren ondersteuning voor zal komen vanuit Calco. Voor mij staat daarin centraal: Wat voor soort accountmanager wil ik zijn? Hoe kan de organisatie mij helpen mijn ambities waar te maken?

Nu ook het verkeer langzaamaan weer in beweging komt, weet ik in ieder geval zeker dat ik de komende periode niet voor stilstand hoef te vrezen. Wellicht wel in de file, maar zeker niet qua persoonlijke ontwikkeling.

Ben je enthousiast geworden door het verhaal van Tom? Bekijk dan onze vacature voor het Commercieel Traineeship!

Onze opdrachtgevers