Op weg naar SAFe in een vogelvlucht - introductie

Naar overzicht

Tijdens de inhousedag kreeg ik te horen dat Calco en veel bedrijven waarmee zij samenwerkt, ‘agile’ werken. Deze term wordt ook buiten de softwareontwikkeling gebruikt, maar toch ben ik deze tijdens mijn rechtenstudie nooit tegengekomen. Het agile gedachtegoed steunt op vier principes: mens en interactie boven processen en tools, werkende software boven veel documentatie, samenwerking boven contractonderhandeling en wendbaarheid boven strikt plannen. Vaak worden deze principes samengevat als: ‘slagvaardig en wendbaar zijn’. Nu denk je misschien bij jezelf: ‘dat ben ik ook’ en dat is niet vreemd, aangezien veel mensen iets in de trant van ‘slagvaardig en wendbaar zijn’ op hun cv hebben staan. Goed kunnen omgaan met verandering, efficiency en effectiviteit zijn allemaal cv-kenmerken die raakvlakken hebben met het ‘agile’ werken. Agile gaat alleen een stap verder door voortdurend de vraag te stellen ‘hoe kunnen mijn team en ik de slagvaardigheid en wendbaarheid van ons handelen verbeteren?’. Eén van de modellen (frameworks) waarin dit gedachtegoed van Agile is uiteengezet heet ‘Scrum’.

Scrum: één resultaat, twee lijsten, drie rollen en vier bijeenkomsten. Het resultaat is een ‘increment’, oftewel een stuk werkende software. Deze rollen, lijsten en bijeenkomsten zien er als volgt uit. De twee lijsten zijn de product- en de sprint backlog. De rollen zijn de product owner (die de product backlog bijhoudt en stakeholders vertegenwoordigt), de scrum master (een dienende leider die verantwoordelijk is voor het scrum proces) en een zelf-organiserend,  multidisciplinair team van 3 tot 9 mensen (die het increment opleveren). Een increment wordt in korte iteraties van minder dan een maand opgeleverd (dit heet een sprint). Daarvoor komt het team bijeen voor een sprint planning. Daarna komt het team dagelijks bijeen voor een ‘daily scrum’. Aan het einde van de spint vindt een review de oplevering plaats. Daarnaast komt het team bijeen voor een terugblik op de afgelopen sprint (retrospective).

Hoe kunnen mijn team en ik de slagvaardigheid en wendbaarheid van ons handelen verbeteren?

Welke vorm neemt het agile gedachtengoed aan binnen grote organisaties, waar een behoefte is om meer afstemming te bereiken tussen teams? Deze organisaties gaan op zoek naar manieren om agile te schalen. Het Spotify-model is een bekend voorbeeld, waarbij teams en teamleden worden verdeeld over tribes, guilds and chapters om kennis- en competentiedeling te vergroten. Bij Achmea Interpolis werken wij met SAFe (letterlijk de Scaled Agile Framework). SAFe lijkt op teamniveau ontzettend veel op scrum, maar daarnaast bestaan ook de program- en portfolioniveaus. Op programniveau ontdek je vergelijkbare rollen voor een scrum master (Release Train Engineer), product owner (Product Management) en het team (System Architects). Deze niveaus hebben ook een eigen backlog. Daarnaast plannen de teams niet alleen sprints in, maar werken zij aan een sprint-overkoepelend ‘program increment’, die zij inplannen tijdens een PI-planning. Bij Interpolis houden wij onze PI-dag samen met de Rabobank en proberen wij zo goed mogelijk het werk van de komende drie maanden in te plannen. Dat wordt verder verfijnd tijdens de tussentijdse sprintplanningen.

Tot zover mijn introductie tot Agile, Scrum en SAFe! Voor mijn volgende blog wil ik jullie graag meenemen op één van onze PI-dagen (de volgende vindt in november plaats). Indien je naar aanleiding van de blog meer wilt weten, neem dan contact met mij op via de mail. Tot de volgende!

Onze opdrachtgevers