Ik agile, jij agilet, iedereen agilet!

Naar overzicht

In februari van dit jaar publiceerde de speld een artikel over het gebruik van de agile-methodiek in de bouwsector. In het artikel werd gesproken van een niet langer 'dichtgetimmerde organisatiestructuur' en van bouwvakkers die in sprints van twee weken muren bouwden. Voor de onwetenden onder ons: de speld is een satirisch online nieuwsmagazine, waardoor de meeste (lees: alle) artikelen met een korreltje zout moeten worden genomen. Het eerder genoemde artikel was bedoeld om de populariteit van de agile-methodiek - als oplossing voor alle organisatorische problemen van de 21ste eeuw - belachelijk te maken, maar toch is het artikel mij sinds februari bijgebleven. De reden is best simpel: hoe weten we nou zo zeker dat bouwvakkers niet beter in sprints zouden kunnen werken?

Waarom zijn wij in de IT agile gaan werken?

Laten we voorop stellen dat (IT-)projecten lang duren. Van oudsher hadden bedrijven veel moeite om overzicht te krijgen (en te houden) van de gecompliceerde wisselwerking aan bouw-, test-, implementatie- en beheerswerkzaamheden. Zeker als het bouwtraject meerdere jaren oversteeg. Onze vrienden in de bouwsector deden het toen al beter. Gefaseerd werken was namelijk de standaardmethode binnen de constructiebouw. Heel lang maakten we binnen de softwareontwikkeling (en IT over het algemeen) gebruik van diezelfde methode. Net als een waterval loopt de ontwikkeling door een aantal fasen vloeiend naar beneden. Er wordt niet met fase 2 gestart, totdat fase 1 is afgerond. Het watervalmodel zorgde voor water in de IT-overzichtsahara. De nadruk werd gelegd op documentatie en er werden concrete mijlpalen afgesproken, waardoor het voor iedereen duidelijk was waar het project op een bepaald moment stond. Maar toen kwam er duisternis over het gehele land. Internetten werd steeds meer een basisbehoefte en het vergeten van een smartphone werd catastrofaler dan het vergeten van een portemonnee. Innovatie stond ineens voorop en het starten van een IT-project van 2 a 3 jaar, die misschien over een jaar als overbodig zou worden gezien, was niet meer te verantwoorden. Er sprongen overal nieuwe bedrijven uit de grond om te voldoen aan de nieuwste klantbehoeftes. Aan het begin van de 21ste eeuw was er dus behoefte aan een snellere, lichtere en meer wendbare vorm van softwareontwikkeling. Dat hadden de 17 softwareontwikkelaars die in 2001 de Agile Manifesto publiceerden al door. Maar is de IT de enige toepassing van Agile?

Agile is flexibiliteit

Alle sectoren die behoefte hebben aan meer flexibiliteit zijn mogelijke kandidaten voor een agile transformatie. Denk maar aan sectoren waar nieuwe producten/diensten worden geproduceerd, marketing campagnes worden gevoerd of reorganisaties plaatsvinden. Dat zijn maar enkele voorbeelden van sectoren met lange trajecten/projecten, waar er behoefte kan zijn aan tussentijdse koersbijstelling. Deze sectoren/bedrijfsonderdelen worden gekenmerkt door complexe 'adaptieve' problemen. Sta er dus niet versteld van als je binnenkort van een bouwproject hoort waar de opdrachtgever een Product Owner is, een Scrum Master is aangewezen die belemmeringen verwijdert met een kort-cyclisch werkend zelfsturend team. Binnen de bouw hebben ze namelijk genoeg complexe adaptieve problemen, zoals de constante push op verduurzaming en de rapiditeit van nieuwe ontwikkelingen op dat gebied!

 

Voor alle soorten vragen of discussieonderwerpen kan je mij bereiken via de mail.

Onze opdrachtgevers