Hoe wij naar de Cloud gaan!

Naar overzicht

In mijn eerste maanden bij Nationale Nederlanden (NN) werd het al veel gezegd: we gaan naar de Cloud! Geen idee wat dat toen precies betekende. Op veel vlakken ben ik lerende. Wat zijn de gevolgen? Waarom zou je dat willen en hoe gaan we dat dan doen? Inmiddels weet ik meer en voornamelijk op het gebied van kosten en capaciteit ontwikkel ik mij elke dag weer. Een goed moment dus om jullie te vertellen wat mijn rol als PMO’er/project controller in het hele cloud-project is.

Voordat ik dieper in ga op mijn eigen rol, is het handig om jullie wat meer te vertellen over de huidige situatie bij NN. In eerste instantie waren of zijn de meeste applicaties bij NN nog in beheer op de (fysieke) servers van NN. Kortweg betekent het dat er veel kosten uitgegeven worden om de servers zelf te beheren. Deze worden centraal beheerd en die kosten worden centraal doorbelast naar de verschillende business units. Nu ik bij Schade en Inkomen werk als PMO’er/project controller doe ik steeds meer kennis op over hoe we deze kosten reeds beheren en hoe we dit in de toekomst in de Cloud willen gaan doen. Afgelopen tijd heb ik mij hierin verdiept. Ik ben artikelen gaan lezen en ook met collega’s van Bank en andere afdelingen gaan bespreken wat dit nu precies inhoudt.

Zoals ik net al vertelde is het generale idee niet heel ingewikkeld: we willen van hardware servers over gaan op de cloud. Ik ben bang dat het technisch wat moeilijker is, daarom probeer ik het hier zo makkelijk mogelijk verwoorden. Omdat op dit moment alles op servers (hardware) van NN zelf draait, en deze servers er toch al staan en beheerd moeten worden,  levert het geen kostenbesparing op als applicaties niet draaien. Je betaalt tenslotte voor de servers, of de applicaties nu aan of uit staan. Deze kosten worden centraal doorbelast naar Schade en Inkomen. Hier valt dus op dit moment weinig op kosten te besparen.

​En dat is precies waar ik als PMO’er/project controller om de hoek kom kijken.

In de Cloud wordt dit een stuk interessanter. De kosten worden gefactureerd aan de hand van gedraaide capaciteit van de servers; je betaalt dus niet voor applicaties die je niet gebruikt. Uiteraard moeten de websites en applicaties voor de klant dag en nacht beschikbaar blijven. Toch zijn er applicaties waar in de avonduren of in de weekenden weinig tot niks mee gedaan wordt. Denk bijvoorbeeld aan applicaties voor adviseurs die over het algemeen niet in het weekend werken. Dit is nog niet zo ingewikkeld, al is communicatie over wat uitgezet kan worden en wanneer dat gebeurt van groot belang. Hier kan NN dus in de avonduren en weekenden capaciteit en dus kosten op besparen.

Er zijn ook applicaties die op meer ‘omgevingen’ draaien dan alleen de omgeving die bijvoorbeeld de klant of adviseur ziet, ook wel de productieomgeving genoemd. Verder heb je de ontwikkelomgeving, de testomgeving en de acceptatieomgeving. Zoals de namen van deze omgevingen aangeven, zijn ze er om in te ontwikkelen, testen en om te controleren of deze daadwerkelijk opgenomen gaat worden in ‘productie’ (ofwel de live-gang van een applicatie). Simpelweg zou je kunnen stellen dat de productieomgeving dag en nacht aan moet staan en dus ook kosten maakt. Dit om de klant dag en nacht gebruik te kunnen laten maken van alle diensten en de applicaties hierbij van belang zijn om dit in goede banen te begeleiden. Kunnen alle andere omgevingen dan zomaar uitgezet worden? 

En dat is precies waar ik als PMO’er/project controller om de hoek kom kijken. Tussen verschillende afdelingen moet er namelijk goed gecommuniceerd worden of dit kan: er moet efficiënt omgegaan worden met de capaciteit, maar de klant mag er geen hinder van ondervinden. Soms worden veranderingen juist in de nacht of het weekend doorgevoerd of worden testen uitgevoerd op momenten dat de klant er het minste hinder van ondervindt. Daarom kunnen omgevingen niet zomaar worden uitgezet. Aangezien we willen monitoren welke kosten er reeds zijn gedaan en welke besparingen er nog gedaan moeten worden, moet er een capaciteits/kosten controle worden opgezet. Deze controleert of we er daadwerkelijk een kostenvoordeel uit halen. Ik ben nu druk bezig om dit in kaart te brengen en hoe we dit moeten opzetten. Voor applicaties waar dit reeds geregeld is bij andere afdelingen kan je op grafieken heel goed zien dat deze in het weekend worden uitgeschakeld en dus geen kosten maken. Dat is erg gaaf om te zien!

Op dit moment ben ik nog veel aan het oriënteren hoe verschillende business units dit reeds regelen en wat er in verschillende artikelen geschreven wordt. Omdat er verschillende Cloud-oplossingen zijn, is er (nog) geen eenduidige oplossing. Het zijn interessante tijden om mij hierin te verdiepen en hopelijk kan ik jullie spoedig vertellen hoe we dit ingeregeld hebben!

Wederom bedankt voor het lezen van mijn blog! Ik kan mij goed voorstellen dat jullie na het lezen van mijn introductie of blogs vragen of opmerkingen hebben over mijn ervaringen of over het traineeship voor MasterClass Potentials. Voel je vrij om mij een berichtje te sturen via LinkedIn of per mail!

Onze opdrachtgevers