Flexibel testen

Naar overzicht

Er is al menig blog aan gewijd door de andere ambassadeurs en ook ik ontkom er nu niet meer aan: de scrummethode. Deze softwareontwikkelmethode wordt meer en meer toegepast binnen de ABN AMRO en zo ook in het project waarin ik op 1 augustus ben gestart. Het project heet Markets in Financial Instruments Directive II - Record Keeping (beter bekend als MiFID II RK) en heeft als doel:

  • Voor alle applicaties binnen de bank te indiceren of ze een bepaald soort data bevatten;
  • Deze data naar één centraal, nieuw systeem te leiden;
  • Een user interface te bouwen die deze data kan laten zien.

Het project werkt echter maar gedeeltelijk volgens de scrummethode. De vendor die het centrale systeem voor ons gaat bouwen heeft een aantal scrumteams in het leven geroepen, maar wij, het projectteam aan de bankzijde, maken hier geen onderdeel van uit. En de gevolgen die dit heeft voor mijn functie als functioneel tester ondervind ik as we speak!

In het oude ‘watervalmodel’ was er sprake van een duidelijke fasering voor testen: het proces viel uiteen in de fases planning en beheer, voorbereiding, specificatie, uitvoering en afronding. Dit was ook de manier waarop ik het afgelopen half jaar heb gewerkt. De voorbereiding en specificatie deed ik op basis van vooraf afgestemde requirements en een functioneel ontwerp of intake-document. Pas als een applicatie volledig was gepackaget en dus helemaal ‘af’ was, was ik als tester aan de beurt.

Scrumteams werken niet met deze fasering. Binnen twee weken wordt door hen een stukje functionaliteit gebouwd, getest én geïmplementeerd. En zoals het de scrummethode betaamt, leveren de teams van onze vendor geen functioneel ontwerp aan ons op. Dit maakt het voor mij erg lastig om een beeld te krijgen van wat ik straks moet gaan testen voor de acceptatie. Als pas over een paar weken wordt bedacht wat er precies gebouwd zal gaan worden en hoe dat eruit zal gaan zien, dan kan ik nu onmogelijk testscripts voorbereiden en specificeren. De vraag dringt zich dan ook op: past mijn functie functioneel tester wel binnen de scrummethode? Of… ben ik stiekem overbodig geworden omdat de scrumteams zélf al testen?

Over deze vragen ben ik druk in beraad met mijn manager en testmanager. Hopelijk weet ik snel meer en kan ik in mijn volgende blog de antwoorden presenteren. To be continued, dus!

Onze opdrachtgevers