Een dagje pokeren op het werk

Naar overzicht

In een eerdere blog heb ik kort aangegeven, dat Achmea een geschaalde versie van het agile raamwerk gebruikt genaamd ‘SAFe’ (wat letterlijk staat voor Scaled Agile Framework). De principes uit de originele agile manifesto kregen namelijk veel kritiek wegens een gebrek aan schaalbaarheid voor grotere organisaties, waar tientallen of soms wel honderden medewerkers naar één doel streven. In die gevallen, hebben bedrijven behoefte aan  handvaten waarmee ze meer overeenstemming kunnen bereiken tussen verschillende teams. SAFe wenst dit probleem als volgt aan te pakken: in de basis staan de teamopstellingen, zoals die ook aanwezig zijn in andere raamwerken als scrum. Die teams worden gebundeld in zogenaamde agile release treinen, die gecoördineerd worden op een hogere laag, genaamd een ‘program layer’. Voor grotere organisaties kent SAFe meerdere handvatten/lagen om de methodologie verder uit te breiden.

Blog Rodolfino Planning Poker Safe For Lean Enterprises

Maar wat heeft dit met pokeren te maken?

Om de afstemming tussen teams te verbeteren implementeert SAFe niet alleen de ‘sprints’ uit het scrum-raamwerk, maar wordt een laag boven de sprints toegevoegd in de vorm van ‘product increments’ (redactie: product increment staat voor alle items die opgepakt worden tijdens een sprint + alle items die al tijdens eerdere sprints zijn opgeleverd). In essentie plannen de teams niet alleen het werk voor een 2- à 3-wekelijkse sprint, maar houden de teams (soms twee-daagse) planning evenementen om het werk van de komende maanden in te plannen. Bij Achmea hanteren wij driewekelijkse sprints en tijdens de PI-evenementen plannen wij het werk in voor de komende drie maanden. Zoals je je kunt voorstellen is het een behoorlijke klus om van tevoren in te schatten hoeveel een team kan realiseren in een periode van drie maanden. De oplossing? Planning poker!

Planning poker: hoe het werkt

Aan het begin van de sessie kan de product owner (de persoon die de prioritering van onderwerpen bepaalt) de onderwerpen op zijn lijst kort toelichten voor het team. De teams kunnen vervolgens hun zogenaamde ‘velocity’ berekenen. Velocity is een indicatie van hoeveel werk elk teamlid kan oppakken tijdens een specifieke sprint. Elk teamlid krijgt 4 velocity-punten per week (dit is gelijk aan vier werkdagen per week, waarbij een teamlid’s laatste werkdag kan worden besteed aan overige werkzaamheden, zoals administratie, uren schrijven etc.) In het geval van driewekelijkse sprints krijgt elk teamlid dus 12 velocity-punten (Goed om te weten: afwezigheid door vakanties o.i.d. hebben ook invloed op de velocity van een teamlid!). Na het vaststellen van de velocity, krijgt elk teamlid een eigen stapel speciale scrum pokerkaarten. Voor elk onderwerp kiezen de teamleden simultaan (om invloed van andere leden te voorkomen) een kaart uit, waarmee zij de complexiteit en hoeveelheid werk voor het realiseren van een bepaalde user story proberen in te schatten (redactie: user stories zijn korte, simpele beschrijvingen van gewenste functies die geschreven zijn vanuit het perspectief van de gebruiker/klant). Na het tonen van de kaarten, mogen de teamleden kort overleggen over puntenverschillen. Vervolgens vinden meerdere pokerrondes plaats, met als doel het bereiken van een consensus tussen de teamleden.

Blog Rodolfino Planning Poker Kaarten

En werkt het ook?

Zeker aan het begin van een team’s agile ontwikkeling kan het handig zijn om bij het plannen van sprints/PI’s meer handvatten te hebben om user stories relatief aan elkaar te kunnen rangschikken. Daarnaast leert dit teams om onderwerpen niet groter te maken dan noodzakelijk (een onderwerp met puntentelling 40 kan alleen worden overtroffen door een onderwerp met puntentelling 100). Eén van de grote knelpunten van scrumpoker, is dat werk vaak wordt opgepakt door één teamlid. Hij of zij kan heel goed inschatten hoeveel werk er bij een bepaald onderwerp komt kijken, maar de andere teamleden kunnen dit veel minder goed. Daardoor kan het pokeren heel snel een overbodig gevoel gaan krijgen, aangezien specifieke leden per onderwerp kunnen aangeven hoeveel tijd iets gaat kosten.

Toch heeft het pokeren zeker ook een aantal voordelen! Het zorgt voor een debat tussen teamleden omtrent complexiteit en hoeveelheden werk dat bij verschillende onderwerpen komt kijken. Daardoor krijgen teamleden meer zicht op het werk van anderen en kunnen zij mogelijk brainstormen over alternatieve oplossingen, indien de gekozen richting veel te veel tijd zou gaan kosten. Dus neem de volgende keer dat je iets moet gaan plannen gerust een paar stapels kaarten mee!

Wil jij ook starten als IT trainee bij Calco? Bekijk dan de vacature voor ons traineeship.