De DTAP-straat

Naar overzicht

Als Operations Engineer ben ik dagelijks bezig met het effectiever en efficiënter inrichten van IT-processen. Hierin speelt het automatiseren van werkzaamheden een belangrijke rol doordat het kan leiden tot kostenbesparing, tijdswinst en een verminderde kans op fouten. Het automatiseren van onze refresh-tool, die gebruikt wordt om omgevingen te verversen, is iets waarmee ik me de komende tijd bezig zal gaan houden. De DTAP methode is hierbij van groot belang en dient nader te worden toegelicht.

DTAP is een veelal gehanteerde methode die gebruikt wordt om stukjes software gefaseerd te ontwikkelen en testen.

De afkorting DTAP staat voor Development, Test, Acceptance en Production. DTAP is een veelal gehanteerde methode die gebruikt wordt om stukjes software gefaseerd te ontwikkelen en testen. Door gebruik te maken van een zogenaamde DTAP-straat zal een nieuwe functionaliteit binnen een applicatie verschillende fases doorlopen voordat het daadwerkelijk beschikbaar is voor de eindgebruiker. In de Development-omgeving wordt door ontwikkelaars een nieuw stukje software ontwikkeld. Onze Development teams hebben allen hun eigen Development-omgeving waardoor er tegelijkertijd aan meerdere functionaliteiten gesleuteld wordt. Wanneer de nieuwe functionaliteit ontwikkeld is dan is het aan de testers om deze te toetsen in de Test-omgeving. Bij een negatief testresultaat zullen de ontwikkelaars aan de hand van het verkregen commentaar de desbetreffende code moeten aanpassen. Is het testresultaat positief dan zal de nieuwe functionaliteit op de Acceptance-omgeving geïnstalleerd worden. De Acceptance-omgeving is een lookalike van de Productie-omgeving. Binnen de Acceptance-omgeving worden functietesten (werkt de nieuwe functionaliteit zoals verwacht?) en regressietesten (werken de niet-aangepaste onderdelen nog steeds?) uitgevoerd. Wanneer de bevindingen positief zijn dan zal de nieuwe functionaliteit in de Productie-omgeving worden geïmplementeerd en is deze beschikbaar voor de eindgebruiker.

De eerdergenoemde refresh-tool wordt gebruikt om de Development- en Test-omgevingen te verversen met data uit de Productie-omgeving. Met behulp van de tool wordt door ons als Operations Engineer een export gemaakt van de Productie-data. De Development Engineers importeren deze op hun beurt met dezelfde tool in hun Development- of Test-omgeving. Waar nieuwe functionaliteiten dus van D naar P gaan, bewandelt data de tegengestelde richting.

Binnen ons refresh-proces worden momenteel nog een groot aantal stappen handmatig uitgevoerd. Dé doelstelling voor ons als Operations-team is om het gehele proces met een druk op de knop in gang te kunnen zetten! 

Heb je na aanleiding van deze of voorgaande blog nog vragen of zijn er nog onduidelijkheden betreft de Calco MasterClass, neem dan gerust contact met me op via LinkedIn!

Onze opdrachtgevers