Op bezoek bij de Credit Expo

Naar overzicht

In de vorige blog hebben wij jullie verteld wat FinTech is. Nog even in het kort voor degene die het niet meer weten: FinTech staat voor Financial Technology en is de verzamelnaam voor bedrijven die door middel van technologie de financiële dienstverlening efficiënter maken. In dit blog vertellen we jullie meer over onze bevindingen naar aanleiding van de Credit Expo.

De Credit Expo is een unieke marktplaats voor iedereen die op de hoogte wil blijven van de nieuwste ontwikkelingen en producten op het gebied van Credit Management. Overal staan standjes waar bedrijven hun producten en diensten presenteren. Daarnaast kan je sessies bijwonen waarin FinTech-bedrijven meer vertellen over wat ze precies doen en wat hun visie op technologie is. Zelf hebben wij vier sessies tijdens de Credit Expo bezocht.

<>The Moneyer

De eerste sessie was van The Moneyer, een start-up op het gebied van personal finance management. Dit bedrijf biedt een overzichtelijk dashboard van jouw financiële informatie en producten, waaronder ook je pensioen. Naast de gegevens die jij zelf aanlevert door middel van het eenmalig inloggen per bankaccount, genereert het bedrijf ook data met behulp van plug-ins. Alle data van de gebruikers wordt vervolgens gebundeld en dit zorgt weer voor nieuwe inzichten. Zo kan je met behulp van The Moneyer te weten komen op welke locatie vaak geld uitgegeven wordt, op welke tijden het spitsuur is in een bepaalde winkel, etc. Daarnaast biedt The Moneyer ook individuele diensten aan. Zo kan je sinds 2 maanden op basis van jouw financiële overzicht een hypotheek-aanvraag laten opstellen, wat natuurlijk scheelt in advieskosten en wachttijd. Dit alles wordt bewerkstelligt door middel van slim gebruik van data. Toekomstige ontwikkelingen als de werking van PSD2 (Payment Services Directive), waardoor transactiedata openbaar wordt, dienen uiteraard alleen maar in het voordeel van deze alsmaar groeiende start-up. Wat zegt The Moneyer over ‘de bank in de toekomst?’: "De bank is niet meer het middelpunt als het gaat om betaalmiddelen, overzichten en dergelijke. Zij zullen zich meer aan de service-kant moeten begeven."

<>Trefi

De tweede sessie die we bijwoonden was van Trefi, een start-up in kredietverstrekking aan bedrijven in het MKB. Dit doen ze door goed te voorspellen wanneer er niet meer aan de betalingsverplichting kan worden voldaan. Data verkrijgen zij van hun klanten en van diens leveranciers. Ze hebben zelfs direct contact met deze leveranciers en dat geeft meteen een duidelijk verschil weer met de traditionele banken. Trefi past meer meetpunten toe dan de bank, terwijl de kosten van die metingen niet duurder blijken dan een sobere test. De percentuele uitkomsten hiervan zijn dynamisch; zodra – zelfs maar eenmalig – niet of te laat betaald wordt, stijgt het risico en dus ook het percentage. Met deze voorspellingen is Trefi goed op dreef om zich als serieuze concurrent te vestigen. Ze hebben onlangs ook een BBB status verkregen en zijn dus wereldwijd actief.

Creditexpo1

Het grootste verschil met de traditionele bank is dus de variabele prijs versus het vooraf vastgestelde tarief. Maar Trefi werkt ook samen met banken, daar zij nu – kortgezegd – de afwijzingen van traditionele banken een alternatief aanbod doen. Andere aspecten waarbij Trefi profiteert van zwakheden van de bank zijn het minimaliseren van zowel operationele als funding kosten. Aan het eind van deze interessante presentatie kreeg ook de heer van Herpt (de directeur van Trefi) de vraag of banken nog bestaan over 5 jaar. Zijn antwoord: “Ik denk dat banken wel blijven bestaan, maar hun rol verandert. Zo worden banken meer een spin in het web, zullen ze minder de regie gaan voeren en zullen ze moeten samenwerken met FinTech-bedrijven als ze mee willen kunnen gaan met de nieuwe technologieën.”

<>Capayable

Daarna werd een presentatie gegeven door Capayable, een start-up die het mogelijk maakt om online te shoppen zonder meteen voor alles te betalen. Met Capayable is het zelfs mogelijk om op deze manier te shoppen bij webshops die deze service zelf niet aan durven te bieden.

<>AcceptEmail

De laatste presentatie die wij hebben bijgewoond was van AcceptEmail, een start-up die factureert voor andere partijen. Per mail wordt een factuur gestuurd, uit naam van de webshop, waarin met één druk op de knop betaald kan worden. De mail is interactief, wat inhoudt dat de banner bovenaan de mail verandert van ‘u dient te betalen’ naar ‘u heeft reeds betaald’ wanneer er daadwerkelijk betaald is. Erg klantvriendelijk en op zodanige wijze ingericht dat geen enkel ander bedrijf op dit moment deze service zo aanbiedt. Een interessante ontwikkeling om dus in het nieuws te volgen en wellicht zien ook wij binnenkort opeens een mail van dit bedrijf in onze inbox verschijnen na een avondje online shoppen!

Belangrijke ontwikkelingen waar AcceptEmail op inspeelt zijn het wegvallen van acceptgiro’s na 1 januari 2019 en het stoppen van de FinBox aan het einde van dit jaar (bij de meeste banken althans). Alhoewel acceptgiro’s een gewaardeerde Nederlandse manier van factureren zijn, met name in de goede doelen sector, richt AcceptEmail zich ook op de internationale markt.

<>Praktijkvoorbeeld Creditexpo2

Ook Achmea, een grote opdrachtgever van Calco, is actief bezig met FinTech. Dat blijkt uit het tijdschrift CFO waarin het artikel ‘Next level in big data-analyse bij Achmea’ werd geplaatst. Toevalligerwijs kwamen wij dit tijdschrift op de beurs tegen en de kern van het artikel kwam op het volgende neer: Het gebruik van nieuwe technieken kan leiden tot betere inzichten en voorspellingen. Gegevens als huisdierbezit tot aan hoeveelheid straatverlichting omvatten factoren die Achmea betrekt bij het beperken van schadegevallen. Speciaal hiervoor is sinds een aantal jaar een big-data-team samengesteld, waarbij een data-analist eigenlijk ook de taken van een business controller kan uitvoeren door tactisch met data om te gaan. Zowel interne als externe bronnen worden hiervoor geraadpleegd.

Vandaag de dag wordt bijvoorbeeld op de afdeling Risk & Compliance geen gebruik meer gemaakt van steekproeven – die vaak in het verleden gelegen zijn – maar juist van voorspellingen van claimgedrag; preventief dus. Correlaties worden ontdekt of door middel van hypothesen verondersteld. Het koppelen van informatie kan leiden tot opmerkelijke inzichten. Zo kan de combinatie van regen met bepaalde afritten bijvoorbeeld leiden tot meer meldingen van ongevallen.

Deze bevindingen werken niet alleen door in het beleid van Achmea, maar worden ook gedeeld met de overheid voor preventieve maatregelen. Daarnaast heeft Achmea, om kennis te waarborgen en actueel te houden, de Achmea Analytical Academy opgestart. Medewerkers krijgen hier de kans om kort – dan wel langdurig – bootcamps te volgen om het algehele analytische vakmanschap van Achmea te verbeteren.

Samenwerking lijkt dan ook wel het sleutelwoord te zijn in het proces om FinTech op het hoogste niveau te laten functioneren. Dit is ook meteen de conclusie van de ervaringen die wij hebben opgedaan tijdens de Credit Expo: FinTech is een relevante trend voor de financiële sector en FinTech-bedrijven zullen met andere bedrijven moeten samenwerken. Deze samenwerking kan gezien worden als een kans om de kwaliteit van je dienst of product te bevorderen. Als expert in kwalitatief communiceren en kennis op het gebied van IT kan Calco hier ook van dienst zijn.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op!

Lillian Roelofsen, Koen Wackers & Janneke Derckx

Onze opdrachtgevers