Continue verandering is ook continuïteit

Naar overzicht

Overal om je heen hoor je: “de ICT is een snel groeiende wereld, waarin continue verandering en aanpassing aan de omgeving noodzakelijk is”. Dat zorgt er voor mij, en voor vele anderen, ook voor dat het zo’n interessante omgeving is. Het staat nooit stil en je kunt je continu blijven ontwikkelen.

Één van de belangrijkste ontwikkelingen die ik van dichtbij ervaar, is er één in de organisatiestructuur: waar eerst per discipline een team gevormd werd en mensen vanuit deze verschillende teams tijdelijk bij elkaar gezet werken voor projecten, wordt er nu steeds meer gestuurd op vaste multidisciplinaire teams die verantwoordelijk zijn voor het doorontwikkelen en/of beheren van een functionaliteit. Door deze nieuwe organisatiestructuur is het mogelijk om beter in te spelen op de veranderende processen voor het ontwikkelen van software. De “oude” manier van werken wordt de zogenaamde watervalmethode genoemd. Iedere fase in het proces vindt noodzakelijkerwijs na elkaar plaats. Eerst wordt door middel van een analyse door de business analist de wens van de opdrachtgever helder gemaakt en vervolgens worden requirements opgesteld. Dit wordt door een functioneel ontwerper vertaald naar een ontwerp, waarmee de ontwikkelaars aan de slag gaan. Zodra zij de functionaliteit volledig hebben gebouwd, wordt het overgedragen aan de testers. Deze testen of de functionaliteit aan de requirements voldoet en geven het vervolgens vrij voor implementatie. Zodra het geïmplementeerd is, wordt het beheerd door de beheerders. De analisten, ontwerpers, ontwikkelaars en testers zijn op dat moment vaak al aan een nieuw project begonnen, die dezelfde cyclus volgt.

Deze waterval techniek wordt door veel IT-organisaties ervaren als traag en weinig flexibel

Deze waterval techniek wordt door veel IT-organisaties ervaren als traag en weinig flexibel. Het is lastig om in te spelen op veranderende wensen omdat dit lange proces, steeds opnieuw doorlopen moet worden en tussentijdse wijzigingen lastig te realiseren zijn. Om beter op veranderingen in te spelen - de IT wereld is er immers één van continue verandering - gaan veel organisaties over op de nieuwe “agile” manier van werken.

Agile betekent lenig en is erop gericht om snel op veranderingen in te kunnen spelen

Agile betekent lenig en is erop gericht om snel op veranderingen in te kunnen spelen. In korte “iteraties” van meestal 2 a 3 weken werkt een vast multidisciplinair team continu aan het doorontwikkelen en beheren van software. Deze korte iteraties en de nauwe samenwerking tussen de verschillende disciplines maken het ontwikkel- en beheerproces flexibeler en sneller. Zodra de basisrequirements bekend zijn, kan het hele team aan de slag waarbij er nauw wordt samengewerkt en afgestemd. Het grootste voordeel van deze manier van werken is de mogelijkheid om snel een stuk functionaliteit op te leveren en in productie te nemen en tevens om flexibel in te spelen op veranderingen. Als de requirements gaandeweg het proces toch nog veranderen, kan dit de volgende iteratie weer worden aangepast en opgeleverd. Daarnaast wordt er binnen het vaste multidisciplinaire team, veel kennis opgebouwd over deze functionaliteit omdat iedereen continu werkt aan het verbeteren van dezelfde functionaliteit.

Sinds halverwege vorig jaar maak ik echter deel uit van een pilot: het eerste multidisciplinaire ontwikkel- en beheerteam dat volledig volgens de agile-methode werkt

Sinds mijn inzet bij VGZ maak ik deze verandering van waterval naar agile werken van dichtbij mee. Ik begon als applicatiebeheerder in een zogenaamd lijnteam. Samen met mijn collega applicatiebeheerders, beheerden we de websites van VGZ. Als een projectteam iets opleverde, namen wij dat in beheer. Als er dan iets op een van de websites stuk was, gingen wij aan de slag om het te repareren. Sinds halverwege vorig jaar maak ik echter deel uit van een pilot: het eerste multidisciplinaire ontwikkel- en beheerteam dat volledig volgens de agile-methode werkt en dus in korte iteraties zelfstandig functionaliteit oplevert en deze ook beheert. Een fantastische uitdaging, want wij mochten als pilotteam ervaren hoe het is om in vaste multidisciplinaire teams op een agile-wijze software te ontwikkelen en beheren. Natuurlijk verliep dit proces van verandering niet vlekkeloos. De grootste obstakels hebben wij ervaren in de inrichting van de processen binnen de organisatie. Die zijn tot op heden vooral gericht op de watervalmethode en sluiten nog niet altijd aan op de nieuwe manier van werken. Echter, inmiddels worden er steeds meer multidisciplinaire teams gevormd en worden ook de processen goed onder de loep genomen om deze in te richten op de nieuwe manier van werken. En dan zijn wij ook weer klaar voor de toekomst, klaar voor de nieuwe veranderingen!

Onze opdrachtgevers