Changes en Projecten

Naar overzicht

Een Business Analist is continu bezig met het in gang zetten en begeleiden van veranderingen in de software die in een bedrijf gebruikt wordt. Zoals ik in een eerder blog schreef, ben je als BA verantwoordelijk voor het voorzien en vertalen van behoeften van gebruikers naar IT-oplossingen. In de praktijk zijn er twee soorten veranderingen die in gang worden gezet: relatief kleine veranderingen, die bij ons ‘changes’ worden genoemd, en veranderingen die door de omvang ervan in een project moeten worden opgepakt. In deze blog beschrijf ik kort wat voor zaken je zoal tegen kunt komen.

Ten eerste hebben we dus de ‘changes’. Dit zijn vaak relatief kleine veranderingen in de software die voor de gebruiker zeer significant kunnen zijn.

Ten eerste hebben we dus de ‘changes’. Dit zijn vaak relatief kleine veranderingen in de software die voor de gebruiker zeer significant kunnen zijn. Soms komen gebruikers zelf met het verzoek om iets aan te passen, maar veel vaker kom je er achter dat iets beter kan door met de gebruiker mee te kijken en te praten over zijn of haar werk. Een voorbeeld dat ik kan geven is de automatisering van het genereren van twee maandelijkse rapporten, een change die vandaag bij ons is toegepast. Toen ik met de gebruiker over haar werkzaamheden sprak, bleek dat zij twee keer per maand ’s ochtends op het werk aankwam en dan de software deze rapporten liet genereren. Dit zijn vrij zware processen, die de software voor deze specifieke gebruiker ‘op slot’ zetten totdat het proces is afgelopen. Dit kon een groot deel van de ochtend duren en de gebruiker kan dus ondertussen in de software geen andere werkzaamheden uitvoeren. De verandering die nu is toegepast, zorgt ervoor dat de rapporten ’s nachts automatisch worden gegenereerd en voor de gebruiker klaar staan op het moment dat zij op kantoor aankomt.

Verder zijn er dus de veranderingen die qua omvang zo groot zijn, dat ze in een project moeten worden opgepakt.

Verder zijn er dus de veranderingen die qua omvang zo groot zijn, dat ze in een project moeten worden opgepakt. Hierbij kun je denken aan het ontwikkelen van een geheel nieuwe ‘look and feel’ van software, het upgraden naar een nieuwe versie van software of de integratie van nieuwe software in het IT-landschap van het bedrijf. Er zijn enorm veel verschillende redenen om een project op te starten, maar de kern is altijd dat er meerdere rollen (BA, projectmanager, tester, programmeur), afdelingen (bijvoorbeeld de afdelingen van de gebruikers en/of wellicht zelfs vertegenwoordigers van de klanten van het bedrijf) en vendors (leveranciers van IT-diensten) nodig zijn om de verandering tot een goed einde te brengen. Een project is nodig om de uitvoer van alle werkzaamheden te coördineren en op elkaar af te stemmen.

Wil je meer weten over mijn werkzaamheden of het ontwikkelingstraject bij Calco? Stuur me dan een berichtje op Twitter (@Josse_Calco) of LinkedIn!

Onze opdrachtgevers