Ambitious Agility (II)

Naar overzicht

"Waar waren we gebleven?"

Functieverbreding in de rol van projectleider door de Agile-filosofie. Ik wil met klem zeggen dat de Agile-filosofie de rol van projectleider verbreedt en dus zeker niet vervangt! In mijn eerdere blogs heb ik de PRINCE2 methode beschreven. De  ‘ouderwetse’ manier van werken, ook wel watervalmethode genoemd. Deze zal ongetwijfeld blijven bestaan, want bepaalde type projecten zijn gebaat bij deze manier van werken. Niet zozeer projecten in de IT-wereld, maar denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van wegen of het implementeren van nieuwe wet- en regelgeving. Maar goed.. Ik wijk af.

We waren gebleven bij de functieverbreding in de rol van projectleider met het Scaled Agile Framework (zie Ambitious Agility (I)) in het achterhoofd.

Binnen SAFe zijn er namelijk een aantal rollen die enorm goed aansluiten bij die van projectleider en het spectrum als projectleider verbreden. Ik zal ze hieronder kort beschrijven:

  • Epic Owner: Epic Owners zorgen voor de economische drive achter de organisatie. Epics zijn grote brokken gewilde waarde, waarvoor de Epic Owner zorg draagt. De Epic Owner bereidt deze epic voor, presenteert deze aan de organisatie ter goedkeuring en werkt samen met andere groepen binnen de organisatie om de epic te destilleren in kleine hapklare brokken voor de programma’s en teams. De rol van projectleider is hier uitstekend voor: hij vult het gat in de organisatie tussen de top met hun high-level initiatieven en het programmaniveau.  In plaats van een project draagt de Epic Owner dus zorg voor een concreet stuk waarde wat de business behoeft.
  • Release Train Engineer (RTE): RTE’s worden ook wel Chiefs of Scrum Masters genoemd. Zij zorgen er voor dat de meerdere scrum teams een duidelijke focus en stip op de horizon hebben. ‘An aligned strategy’. De meerdere scrum teams worden ook wel Agile Release Trains genoemd.  RTE’s coördineren de meerdere teams en zorgen dat deze in een geoptimaliseerde cadans waarde opleveren. Hiernaast coacht hij de teams en scrum masters en neemt hij hindernissen weg in het proces, die problemen opleveren voor de teams.
  • Scrum Master: De rol van scrum master wordt, normaal gesproken, voor rekening genomen door één van de teamleden van het scrum team. Echter kan de organisatie er ook voor kiezen om scrum masters non-dedicated in te zetten. De scrum master heeft dan geen primaire taken binnen het team, zoals bijvoorbeeld programmeren of testen, maar is er puur alleen om er voor te zorgen dat het team zelforganiserend en zelfmanagend is om zodoende hun doelen te behalen. Vaak hebben non-dedicated scrum masters niet één team, maar twee of drie. Dit hangt af van de ‘volwassenheid’ van het team. In dit kader wordt de scrum masters vaak Agile coach genoemd.

De beschreven rollen acteren op verschillende niveaus binnen een organisatie: een Epic Owner werkt hoog in de (project-)organisatie aan een brok waarde, terwijl een scrum master met zijn neus bovenop het team zit wat deze waarde probeert te concretiseren met behulp van een programmeertaal.

Er is dus voor iedereen wat wils. Een welkome aanvulling in het projectleiderspectrum als je het mij vraagt.

Onze opdrachtgevers