Met deze privacy policy willen we u op de hoogte brengen dat uw gegevens correct volgens de Wet bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.

Calco Group B.V. (hierna: CALCO) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf. Calco hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.

Calco is een organisatie die ICT’ers opleidt om ze vervolgens in te zetten voor de detachering. Calco is te bereiken via de mail: info@calco.nl of er kan gebeld worden naar: +31 20 7 652 652. Adresgegevens zijn: Gatwickstraat 21, 1043 GL Amsterdam. KvK gegevens: 32099718

Calco verzameld websitegebruikersgegevens om Google Analytics te kunnen gebruiken, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), verwerkt door Google Analytics. Voor meer informatie verwijzen we u naar het privacybeleid van Google en/of Google Analytics. De informatie die naar voren komt door de Google Analytics Cookies zullen alleen bij Google terecht komen. Daarnaast maakt Calco gebruik van een 3e partij om haar website up-to-date te houden. Deze ontvangen echter geen persoonsgegevens.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij het contactformulier wordt ingevuld.

Calco bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is het doel te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 3 maanden bewaard. Calco verwerkt uw persoonsgegevens met het doel om telefonisch en/of om u schriftelijk (per e-mail) contact met u op te kunnen als u daar om verzoekt.

Calco wil de gebruiker wijzen op de volgende rechten waar een gebruiker gebruik van mag en kan maken betrekkende op gegevens die via de website binnenkomen:

  • Recht op inzage: gebruiker mag zijn of haar gegevens opvragen. Deze zullen dan binnen een maand naar de gebruiker verstuurd worden.
  • Recht op rectificatie: Wanneer gegevens verkeerd zijn doorgegeven, veranderd of verkeerd verwerkt zijn. Moeten deze gegevens aangepast worden.
  • Recht op het indienen van een klachten: Wanneer de gebruiker een klacht wil indienen zal hij of zij dit moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • Recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens: De gebruiker mag aangeven dat zijn of haar gegevens niet meer gebruikt dienen te worden.
  • Recht op vergetelheid: De gebruiker heeft het recht dat gegevens van hem of haar verwijderd worden. Dit dient binnen een maand te gebeuren mits dit redelijker wijs haalbaar is.

Sommige gegevens in het contactformulier zijn verplicht om in te vullen. Het gaat hier om de volgende gegevens:
  • Uw naam
  • Het bedrijf waar voor u werkt
  • Uw E-mail
  • Telefoon

Calco stelt deze gegevens verplicht in te vullen zodat Calco haar website bezoekers zo goed mogelijk kan helpen en te woord staan.

Voor de website wordt SSL gebruikt. Deze is voorzien met een certificaat van Comodo SSL certificaten. Op deze manier worden gegevens die verzonden worden versleuteld. Dit zorgt voor een veiligverbinding.

Calco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.