David Engberts

David Engberst is sinds juli 2015 overgestapt naar zijn opdrachtgever en niet meer in dienst bij Calco.

Mijn naam is David Engberts en ik ben 22 jaar. Ik heb de opleiding Ruimtelijke Ordening & Planologie aan de Hogeschool Utrecht gevolgd en ik ben in juni 2012 afgestudeerd in de richting stedenbouwkunde. Mijn interesse in IT is gewekt door de invloed van de IT op het functioneren van de mens. De afgelopen jaren is namelijk de rol van de openbare ruimte, om mensen te verbinden, steeds meer overgenomen door de IT. Daarnaast hou ik mij graag bezig met technologie, zo heb ik mijn eigen computer samengesteld.

Tijdens mijn middelbare schooltijd was ik al redelijk bezig met programmeren en een paar klasgenoten waren destijds al handiger met de computer dan de docenten. Ik kreeg echter het idee dat ik in de IT hele dagen alleen achter een computer zou zitten. Na het afronden van mijn opleiding vertelde mijn broer over de ervaring van zijn vrienden in de IT. Dat motiveerde mij enorm, waardoor ik direct op internet heb gezocht naar dergelijke mogelijkheden. Zo vond ik Calco, het totaalpakket van leren en het direct toepassen in de praktijk. Ik hoop aan het einde van de MasterClass net zo ver, het liefst nog verder, te zijn als iemand die een vierjarige IT opleiding volgt.

Ik heb kort geleden de eerste twee maanden in de MasterClass afgerond. In de eerste maand (maart 2013) ben ik in een stroomversnelling door de basis van de IT gegaan, hier heb ik de basisaspecten van het vak geleerd. In de tweede maand heb ik de beheerspecialisatie Business Information Services Library gevolgd (BiSL), om een goede basis voor de IT te leggen. Met behulp van de specialisatie BiSL kan ik als Functioneel Beheerder aan de slag, om zo als schakel tussen de gebruikersorganisatie en de IT te functioneren. In deze tweede maand ben ik met mijn MasterClass Scrumwise gaan werken. Door middel van deze methode werd het werk van een ieder goed inzichtelijk. We oefenden met plannen en vierden gezamenlijk onze successen. Dit was erg goed voor de teambuilding. Zeker omdat we in de tweede maand aan de slag gingen met Resultaat Gericht Beinvloeden, waarbij we elkaar feedback gaven omtrent een ieders gedrag.

Na de tweemaandelijkse opleiding ben ik me verder gaan specialiseren in StreamServe. Dit deed ik samen met twee andere MasterClass Professionals, waarbij we ons inlazen in de mogelijkheden van StreamServe en werkboeken doorwerkten. Met StreamServe kunnen bedrijven automatisch aanpasbare documenten maken en voorleggen aan klanten, partners, leveranciers en werknemers in het formaat en via het kanaal dat zij voor ogen hebben. Tot slot ben ik begonnen met de specialisatie Junior Projectleiding, waarbij ik de principes van PRINCE2 leer toepassen. PRINCE2 is een gestructureerde projectmanagementmethode en staat voor ‘Projects In Controlled Environments’.

Heb je vragen? Schroom niet om contact met me op te nemen!

Het laatste woord
Calco MasterClass
Beste lezer, Na twee jaar actief als ambassadeur voor Calco is het tijd om plaats te maken. Bedankt voor alle aandacht voor mijn vele verhalen. Ik ho...
Lees verder
Mijn rol in het DevOps team
Calco MasterClass, Wat doe je als..?
Zoals je in mijn vorige blog hebt kunnen lezen, heb ik sinds drie maanden naast mijn functie als Software Configuratie Manager de rol als Scrum Master...
Lees verder
Wat moet ik met een accountmanger?
Calco MasterClass
In de tweede maand stelden de toen nog zogenoemde “fieldmanagers” zich voor. Daarna vroeg ik mijzelf af, “gaat één van hen mij controleren gedurende m...
Lees verder
Wat doe ik na 23 maanden werken voor Calco?
Calco MasterClass, Wat doe je als..?
Over een maand ben ik twee jaar in dienst! Daarmee kom ik in de buurt van het einde van mijn traineeship. Het is een mooi leertraject geweest, maar he...
Lees verder
Onze opdrachtgevers