• De startbonus is niet geldig in combinatie met andere acties. Ben je als referral aangedragen door een vriend voor de € 500 referral-actie? Of ben jij als referral aangedragen door een Calco medewerker? Dan kom jij niet in aanmerking voor de startbonus.

 • De startbonus geldt voor nieuwe trainees met startdata in juni, juli of augustus 2021. Zodra jij solliciteert, wordt aangenomen en voldoet aan de voorwaarden, kom jij in aanmerking voor de bonus.

 • De sollicitatie moet betrekking hebben op een van de volgende traineeships bij Calco Group B.V. : IT traineeship, Business IT traineeship, IT traineeship Overheid, Risk & Compliance traineeship, Low Code No Code traineeship en IT traineeship Potentials.

 • Let op: voor het IT traineeship Overheid gelden andere arbeidsvoorwaarden. De opleidingsperiode duurt 6 weken, de inzetperiode 1 jaar en je wordt betaald vanaf het moment dat je op inzet gaat. Dit is ook het moment dat je een vast contract aangeboden krijgt.

 • De € 1500, - startbonus wordt in twee delen uitgekeerd. Daarbij zijn twee scenario’s mogelijk:

  - Start je met een tweejarig traineeship (IT, Business IT, Risk & Compliance, Low Code No Code of Potentials) dan wordt de bonus bruto uitgekeerd. Het eerste gedeelte ontvang je samen met jouw eerste salaris. Het tweede gedeelte van € 1000, - ontvang je na het succesvol afronden van je proeftijd en wordt met het eerstvolgende salaris dat je daarna ontvangt uitgekeerd.

  - Voor het IT traineeship Overheid geldt dat de bonus netto wordt uitgekeerd. Bij aanvang van de opleidingsperiode ontvang je € 500, -. Na de eerste 6 weken van de opleiding wordt de resterende € 1000, - overgemaakt. Het is belangrijk dat je deze startbonus zelf bij de belastingdienst opgeeft.
 • Calco Group B.V. is te allen tijde bevoegd de voorwaarden tussentijds te wijzigen of de bonusregeling zonder opgaaf van reden stop te zetten. Uiteraard word je hiervan op de hoogte gebracht zodra jij in de sollicitatieprocedure zit.
 • Overige voorwaarden worden beschreven in het document ‘tekenbonus IT traineeship’ hetgeen onderdeel is van jouw arbeidsovereenkomst. Voor het IT traineeship Overheid worden de voorwaarden beschreven in het document ‘Tekenbonus Overheids-traineeship’, hetgeen onderdeel is van de Opleidingsovereenkomst.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Calco Group B.V.

 • Calco Group B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.