• Jouw mail en de sollicitatie van degene die jij aandraagt, moeten binnen 24 uur van elkaar bij Calco binnenkomen. Anders kan er helaas geen aanspraak worden gemaakt op de bonus van € 500,-.
 • De sollicitatie moet betrekking hebben op een traineeship bij Calco Group B.V. (IT traineeship, Business IT traineeship, IT traineeship Overheid, Risk & Compliance traineeship, Low Code No Code traineeship of het Finance & Control traineeship).

 • Let op: voor het IT traineeship Overheid gelden andere arbeidsvoorwaarden. De opleidingsperiode duurt 6 weken, de inzetperiode 1 jaar en je wordt betaald vanaf het moment dat je op inzet gaat. Dit is ook het moment dat je een vast contract aangeboden krijgt. Daarnaast zijn de overheidsorganisaties gevestigd in Noord-Oost Nederland, wat betekent dat je verhuisbereid bent of maximaal een uur van Apeldoorn, Assen, Groningen of Leeuwarden woont. Bekijk de vacature voor meer informatie.

 • Het is van belang dat de persoon die jij hebt doorverwezen, jouw naam noemt in zijn motivatiebrief. Attendeer de desbetreffende persoon hier dus op!

 • Minderjarigen dienen toestemming te krijgen van hun ouders/verzorgers wanneer zij een kandidaat willen voordragen voor deze actie. Dit dient in de mail vermeld te worden.

 • Men mag meerdere kandidaten aandragen voor het traineeship en komt dus ook in aanmerking voor het ontvangen van meerdere bonussen.

 • Je ontvangt € 250,- als de persoon die jij hebt aangedragen start met het traineeship. Heeft hij of zij de proeftijd (van twee maanden) succesvol doorlopen? Dan ontvang jij de overige € 250,-.
  Start de desbetreffende persoon op de eerste dag van de maand, dan ontvang je de bonus dezelfde maand nog. Start de aangedragen persoon op een andere dag, dan streeft Calco ernaar om de bonus de eerstvolgende maand over te maken.
 • Kandidaten die via de € 500 referral-actie aangedragen worden, komen niet in aanmerking voor een eventueel geldende tekenbonus.

 • De bonus wordt netto uitgekeerd en jij als ontvanger bent zelf verantwoordelijk om de bonus op te geven bij de belastingdienst. Calco geeft het uitgekeerde bedrag daarnaast ook door aan de Belastingdienst, conform de geldende regels.

 • Jouw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de belastingaangifte en de uitbetaling van de bonus bij een geschikte kandidaat. Vanzelfsprekend leven wij de AVG volledig na en worden de gegevens direct verwijderd wanneer er sprake is van een ongeschikte kandidaat. Bij een geschikte kandidaat en daarmee toekenning van de bonus, worden de gegevens verwijderd na afloop van de wettelijke verplichte (fiscale) bewaartermijn.

 • Calco Group B.V. is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Calco Group B.V.

 • Calco Group B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

 • Op verzoek van Calco dient de aandrager de relatie tussen de sollicitant aantoonbaar te maken. De wijze waarop, wordt in dat geval nader door Calco bepaald.

 • Medewerkers en alumni van Calco zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.